Odpowiedzialność cywilna za wady i czas trwania umowy

Odpowiedzialność cywilna za wady określona jest w punkcie 11 naszych Ogólnych Warunków Handlowych.
Bliższe informacje dotyczące czasu trwania umowy dostępne są również w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

Ostatnio oglądane